ภาพถ่ายสื่อวิถีชีวิตและศิลปะ

July 16th, 2014 by admin

ในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาของเทคโนโลยีไปอย่างมากมายจากในสมัยอดีตมีเพียงภาพถ่ายที่เป็นเพียงกระดาษบอกเล่าเรื่องราวและเป็นเพียงกระดาษแห่งความทรงจำ  ได้มีการพัฒนามาเรื่อยจนกลายมาเป็นอัลบั้มรูปในโลกออนไลน์เช่น Hi5 , Facebook , Twitter จนมี Instagramที่เป็นที่นิยมอย่างมากอยู่ในยุคนี้  ซึ่งแน่นอนว่าภาพต่างๆที่เราได้ไปพบเห็นหรือได้เจอแล้วต้องการจะเก็บภาพเหล่านั้นมาเป็นความทรงจำเราก็มักจะถ่ายเก็บไว้เป็นไฟล์ดิจิตอลซึ่งง่ายต่อการเก็บและสามารถถ่ายทอดให้เพื่อนเราเห็นได้ง่ายอีกด้วย  อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญนอกจากสื่อและภาพแล้วนั้น อีกสิ่งที่สามารถสื่อให้เราเห็นได้ชัดเจนก็คือลักษณะของวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆอีกด้วย

urwr

 

ถ่ายถ่ายต่างๆล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์ที่แต่ต่างกันออกไปเช่นในทวีปเอเชียกับยุโรปตัวอย่างเช่น ประเทศไทยกับอังกฤษ  ซึ่งถ้าหากเรามาดูกันถึงรูปที่ได้ถ่ายออกมาเราก็จะเห็นได้ว่าหากเป็นรูปในประเทศไทยนั้นก็จะสังเกตเห็นได้ว่าภาพนั้นจะสื่อถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายรวมไปถึงศิลปะและความงดงามของวังวาอารามและพระราชวังที่เน้นความวิจิต  แต่ถ้าเรามองไปทางยุโรปเราก็จะสัมผัสได้ถึงความทันสมัยในศิลปะ  ซึ่งจะเน้นในเรื่องการผสมผสานศิลปะต่างๆ จนออกมาเป็นศิลปะแต่ถ้าเราหากมองกันดีๆแล้วศิลปะในทวีปยุโรปนั้นค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันอย่างมาก  แต่แน่นอนว่าประเทศแต่ละประเทศก็ต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป  จึงได้มีการวบรวมจัดเป็นนิทรรศการถ่ายถ่าย London ใน Instagram ขึ้นเพื่อให้เห็นหลากหลายมุมมองในเมือง London และสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในบ้านเมืองนั้น

930x421_TP_HQ_London

 

จากการที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงสามารถสรุปได้ว่าการถ่ายทอดภาพศิลปะต่างๆนั้นจะทำได้ง่ายขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตออกมาด้วยภาพ